Pieter Groeneveldt
'Voor mij is de rijkdom van eenvoud het grootste bezit'
Pieter Groeneveldt, 1979, 'Eenvoud'

020 - 632 92 54

 Het Pieter Groeneveldt project

Deze website biedt een algemeen overzicht van het leven en het werk van de Nederlandse kunstenaar en keramist Pieter Groeneveldt. Daarnaast willen wij een forum bieden waarbinnen informatie kan worden uitgewisseld. Enerzijds delen we graag onze informatie met andere liefhebbers van het werk van Groeneveldt. Anderzijds hopen we mensen te bereiken die ons kunnen helpen bij ons onderzoek. Ook zullen recente en komende activiteiten (zoals publicaties en exposities) op de site worden bekend gemaakt.

We komen graag meer aan de weet over de persoonlijke achtergrond en carrière van Pieter Groeneveldt, en over zijn artistieke interesses en levensloop. We zijn geïnteresseerd in de diverse opdrachten die de keramist heeft gekregen, voor bijvoorbeeeld restaurants en bouwprojecten.

Verder weten we ook nog erg weinig over het vrije werk van deze kunstenaar: zijn poëzie en schilderijen, zijn stofontwerpen en mogelijk ander werk. Ook zijn we geïnteresseerd in de tentoonstellingen en beurzen waaraan Groeneveldt heeft meegewerkt. Vooral over de periode van vóór 1960 zijn wij op zoek naar informatie.

Graag komen we daarom in contact met mensen die:

  • Groeneveldt nog persoonlijk hebben gekend
  • de vaste levenspartner van Groeneveldt, Jacques Huyser, hebben gekend
  • verdere specifieke informatie over Groeneveldt hebben
  • (kranten)artikelen hebben
  • oud-werknemers, collega’s, etc. kennen

Niet in de laatste plaats zijn wij op zoek naar informatie over zijn werk. In hoofdlijnen hebben we het indrukwekkende keramische oeuvre van Groeneveldt in kaart weten te brengen. We hebben enkele belangrijke catalogi en modellenboeken teruggevonden die ons helpen het aardewerk in te delen en te dateren. Het werk van Groeneveldt blijft echter weerbarstig; ons overzicht is nog verre van volledig.

In de toekomst willen we het project afsluiten met een museum-tentoonstelling en een publicatie. Hiermee willen wij deze voor Nederland belangrijke 20e eeuwse keramist de bekendheid geven die hem toekomt.

U kunt ons misschien helpen!

Graag komen wij in contact met verzamelaars van de keramiek of ander werk van Pieter Groeneveldt.

  • Olivier Nieuwenhuijse: 020-6329254 (onieuw(apestaart)xs4all.nl)
  • Robbert de Vries: 020-6932180 (robbert_de_vries(apestaart)hotmail.com) 
  • Joop Schipper: 071-5612613 (jaschipper(apestaart)casema.nl)
© 2012 Pieter Groeneveldt       Site door Compleet IT