Pieter Groeneveldt
'Voor mij is de rijkdom van eenvoud het grootste bezit'
Pieter Groeneveldt, 1979, 'Eenvoud'

020 - 632 92 54

catalogi van pieter groeneveldt

 

Binnen het project prijzen we ons buitengewoon gelukkig met de vondst van enkele catalogi uit de tijd van de fabriek te Voorschoten (1927-1972). Deze zijn samengesteld voor commerciële doeleinden door Pieter Groeneveldt en zijn team. Ze gaven klanten een overzicht van wat er zoal gemaakt werd, wat besteld kon worden, en wat het allemaal moest kosten. De catalogi geven daarmee een unieke blik in de keuken op verschillende tijdsmomenten in de geschiedenis van de fabriek van Groeneveldt.

Gezien de lange periode dat de fabriek bestaan heeft en de vele stijlperiodes die Groeneveldt tijdens zijn loopbaan meemaakte geven deze documenten bovendien een uniek inzicht in de veranderende Nederlandse keramiekproductie vanaf het Interbellum tot omstreeks 1970. Met name de catalogus uit de oorlogsjaren geldt als een zeer bijzonder document: deze periode is in de Nederlandse keramiekgeschiedenis nog erg slecht bekend.

Deze catalogi zijn ook daarom zo bijzonder omdat bij het faillissement van de fabriek in 1972, en later bij het overlijden van Groeneveldt in 1982, nagenoeg het gehele archief van de fabriek is vernietigd. De papieren boekjes en brochures zijn kwetsbaar en vergankelijk, en de betekenis ervan is niet altijd ingezien; er zullen meer van dergelijke overzichten bewaard zijn gebleven die helaas  de tand des tijds niet hebben doorstaan. Deze unieke documenten zullen we na afronding van het onderzoek een plek geven in een geschikt archief.

In de eindpublicatie van het project zullen de catalogi in detail besproken worden; hier lichten we vast eeen tipje van de sluier op.

 

© 2012 Pieter Groeneveldt       Site door Compleet IT