Pieter Groeneveldt
'Voor mij is de rijkdom van eenvoud het grootste bezit'
Pieter Groeneveldt, 1979, 'Eenvoud'

020 - 632 92 54

Leven en werk

Het reconstrueren van het leven en werk van Pieter Groeneveldt (1889-1982) is niet gemakkelijk. Aan het begin van zijn carrière kon Groeneveldt rekenen op waardering in de vaderlandse pers en van zijn kunstbroeders. Zo besteedt in 1927 Van Gelder aandacht aan de jonge keramist Groeneveldt in zijn befaamde overzicht van de Nederlandse pottenbakkerskunst in de serie ‘De toegepaste kunsten in Nederland’.

Ondanks deze vroege aandacht is er tijdens zijn verdere leven vrijwel niets in druk over hem verschenen. Dit euvel geldt overigens voor veel Nederlandse toegepaste kunstenaars uit deze periode!

Enkele ons beschikbare bronnen zijn:

  • De (weinige) verschenen literatuur
  • Artikelen verschenen in diverse kranten en tijdschriften
  • Orale geschiedenis: mondelinge informatie van oud-medewerkers en mensen die Groeneveldt persoonlijk hebben gekend
  • Archieven van gemeenten, rijks- en provinciale overheden en andere instellingen
  • Musea (collecties, kennis van conservatoren)
  • Particuliere collecties
  • Kadaster

Met behulp van een eerste onderzoek naar deze bronnen kunnen we het leven en werk van Pieter Groeneveldt nu in hoofdlijnen vertellen. Over de fabriek in Voorschoten is al het een en ander bekend. Uit de latere jaren van zijn leven kennen we een aantal tentoonstellingen. Ook zijn enkele ex-werknemers opgespoord. Het verhaal bevat echter nog vele lacunes en reusachtige vraagtekens.

U kunt ons helpen deze op te lossen!

© 2012 Pieter Groeneveldt       Site door Compleet IT